Се известуваат сите запишани студенти во прва година дека се внесени во iKnow системот и може да ги запишат предметите кои ги слушаа во овој семестар. Пред испитната сесија треба, покрај физичка пријава, треба да се пријават испитите и електронски преку iKnow системот.

Доколку имате проблем, истиот пријавете го на е-маил: josif.petrovski@uklo.edu.mk