Резултати од К1 по предметот географија, 2022-23 година