ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА на кандидати кои ги исполнуваат условите од конкурсот за запишување на трет циклус (докторски) студии