РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ГРАЃАНСКО И МУЛТИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА ОДРЖАН НА 14.09.2022