Резултати од испити по предметите Менторство и ВОО и средината, септемвриска сесија, 2022-09-15