Испитите по предметите од трет циклус ќе се одвиваат во следниве термини:

  • проф. д-р Татјана Атанасоска
    • Високошколска дидактика на 23 октомври
    • Сите други предмети од проф. Атанасоска се полагаат на 20 октомври.
  • проф. д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ – сите испити на 17.10.2022
  • проф. д-р Билјана Граматковски – сите испити на 17.10.2022