Се известуваат кандидатите за запишување во прва година дека проверка на лингвистички и психо-физички способности ќе се одржи на 31.08.2022 година (среда) во 9 часот за сите насоки.

Задолжително е лично присуство на кандидатите.