РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО СОЦИОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕ, одржан на 02.06.2022