РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО КОМПАРАТИВНИ РЕЛИГИСКИ СИСТЕМИ, одржан на 02.06.2022