Испити одржани на ден 09.06.2022 кај проф. Д-р Татјана Атанасоска