Почитувани колешки и колеги, студенти на втор и трет циклус студии,
Ве известуваме дека предметот Методологија на педагошките истражувања, Методологија на научно-истражувачката работа, Методологија на истражување во образовните науки на втор и трет циклус студии ќе се реализира во понеделник, на 27.06.2022 год., со почеток во 10.00 часот.
Од предметните наставници