Почитувани колеги!
Во рамки на Летната школа за социјално и емоционално учење која ќе се одржува на Филозофскиот факултет во Скопје предвидено е осум студенти од нашата институција да земат учество во периодот од 30.05 до 03.06. За детали во врска со активноста можете да се информирате кај Проф. Атанасоска, деканот на факултетот, како и одговорните професори за вашата студиска група. Во прилог е линкот на кој може да ги погледнете деталите. Пријавувањето е до среда, 25 тти мај.