Преглед на резултатите по ПСИХОЛОГИЈА-ДОКВАЛИФИКАЦИЈА (април-мај, 2022) ПФБТ