По повод Меѓународниот ден на надарените и талентираните, Министерство за образование и наука, Универзитет Св Климент ОхридскиБитола, Педагошкиот факултетБитола, Универзитет Ново Место, Р. Словенија и Македонската Асоцијација за Надарени и Талентирани, организираат Вебинар на тема: „СЕ МОЖЕ ДА СЕ ОДЛОЖИ САМО ГРИЖАТА ЗА ТАЛЕНТИТЕ НЕ“.
Вебинарот ќе се одржи на 25 март со почеток во 10.30 часот на следниот линк