Почитувани студенти,

Во рамките на последниот проектен циклус за Е+ мобилност во рамките на КА131 (со времетраење од 26 месеци, односно со период на реализација од 1 септември 2021 до 31 октомври 2023) и според одобрената апликација, УКЛО, на својата веб-страница го објави вториот Повик за мобилност исклучиво на студенти во текот на академска 2022-2023 година.

>> повеќе информации тука <<