Резултати од испитите одржани на 27.01.2022 кај проф. д-р Татјана Атанасоска, со резултати и за педагошка доквалификација.

Внесувањето на оцени ќе биде на 7.2.2002 во понеделник од 9 до 11 часот. Во овој термин ќе може да полагаат сите студенти кои поради изолација не беа во можност да полагаат во определениот термин.