Почитувани студенти на втор циклус стидии,
Ве известувам дека менторски часови по предметот Стратегии за учење и поучување на втор циклус студии со проф. д-р Деан Илиев ќе имате во среда, 15.12.2021 год со почеток во 9.00 часот. (може да го договориме терминот)
За таа цел Ве замолувам на мојот меил dean.iliev@uklo.edu.mk да испратите контакт и Ваши меилови, како би можел да направам група и да ви пратам линк за средбата.
Ви посакувам добро здравје
ред. проф. д-р Деан Илиев