Педагошкиот факултет-Битола на ден 25 ноември, 2021 во 17 часот организира ПРВ БЕСПЛАТЕН ВЕБИНАР ЗА РОДИТЕЛИТЕ на тема: РОДИТЕЛИТЕ И НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ

Кликнете тука за повеќе информации.

Линк до вебинарот: https://meet.google.com/ysw-msyo-rxz