Промени во распоредот:

  • Сите испити кај проф. д-р Татјана Атанасоска ќе се одржат на 4 јуни во 10 часот. (Денот е ист, променето е само времето)

Распоред за ПЕДАГОШКА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА: