Промени во распоредот:

  • Сите испити кај проф. д-р Татјана Атанасоска во февруарска сесија 2024 ќе се одржат на 14 февруари 2024 год. (среда) во 9 ч. Сите студенти да носат пријава, вклучувајќи ги и студентите кои имаат положено преку колоквиуми. Во овој термин доаѓаат и студентите од педагошка доквалификација кои имаат еден дел за полагање.
  • Сите испити кај доц. д-р Весна Стојановска во февруарска сесија 2024 ќе се одржат на 12 февруари 2024 год. (понеделник) во 9 ч. Во истиот ден во период од 10.30. до 12 часот треба да дојдат и студентите кои имаат положено преку колоквиуми за да донесат пријава за испитот и да се внеси оценка.

Распоред за ПЕДАГОШКА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА:

  • Испитот по предметот Методика за студентите од Педагошка доквалификација ќе се одржи на 01.02.2024 година со почеток во 9 часот.