Јунска испитна сесија за академската 2022-2023 година

Објавен е распоред на испитите во јунската испитна сесија за сите студиски програми. Сесијата ќе се одвива од 5 јуни до 30 јуни.

ПРОМЕНИ ВО РАСПОРЕДОТ:

  • Испитот по БИБЛИОТЕКАРСТВО се закажува за на 7.6.2023 (среда) во 11 часот
  •  
  • Почитувани колешки и колеги од втор и трет циклус студии
    Испитот по предметите Методологија на научно-истражувачката работа, Методологија на истражување во образовните науки, Методологија на истражување во менаџментот на образование,Методологија на истражување на надареноста и талентираноста, односно Методологија на истражување на наставата по јазик и литература на втор и трет циклус студии ќе се одржи на 15 јуни, 2023 год. со почеток во 11.00 часот.
     
    Предметни наставници