РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА 2022 ГОДИНА.  Испитите задолжително се пријавуваат во iKnow, а до професорот се доставува и хартиена пријава.

Примени и дополнувања во распоредот:

Природни науки – проф. Милена Пејчиновска-Стојковиќ и проф. Јове Д. Талевски – 24.1.2021 г. во 10 ч.
Основи на природните науки – проф. Милена Пејчиновска-Стојковиќ и проф. Јове Д. Талевски –  24.1.2021 г. во 10 ч.

Се известуваат студентите дека сите испити од прв циклус, кај проф. д-р Билјана Граматковски, ќе се одржат на 03.02.2022 година со почеток во 8:30 часот.

Испитите по предметите за ТРЕТ циклус студии Реформи во образование и Високошколска дидактика ќе бидат на 27 Јануари

Exams of the subjects for THIRD cycle studies Reforms in Education and Higher Educational Didactics will be on January 27