Февруарска испитна сесија за академската 2022-2023 година

Објавен е распоред за Февруарската испитна сесија.

 

ПРОМЕНИ ВО РАСПОРЕДОТ: