2020 – Втора интернационална научна конференција „НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ КРЕАТОРИ НА ПРОГРЕСОТ“

2016 – Конференција “Education Across Borders”

2009 – Прва интернационална научна конференција „НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ КРЕАТОРИ НА ПРОГРЕСОТ“