Огласна табла

Резултати по предметите Методологија на научната работа, Методологија на научно-истражување за студентите од ВТОР и ТРЕТ циклус на студии.

Се известуваат студентите кои во трет семестар имаат предавање кај проф. д-р Татјана Атанасоска дека утре (вторник) предавањето се одложува за наредна седмица

Студентот со број на индекс 5922 не го положи испитот на дополнителното полагање

Резултати од септемвриска сесија по предметите кои ги реализира проф. д-р Силвана Нешковска

Резултати во септемвриска сесија кај предметите кои ги реализира проф. д-р Деан Илиев

Испитот по Методологија на образование на втор и трет цкклус ќе се реализира на 30.09.2019 со почеток во 10.00

Резултати од испитите по сите предмети кај проф. д-р Златко Жоглев и проф. д-р Гордана Стојаноска

Резултати од испитите одржани на 05.09.2019 кај проф. д-р Татјана Атанасоска

Резултати по предметот Психологија (општа, развојна, педагошка, социјална)

 

Магистерски трудови

- Мирјана Ристевска: Комуникацијата помеѓу наставниците и надарените и талентираните ученици во средното училиште преку примена на ИКТ алатките
(18.09.2019)

Докторски трудови

-м-р Севим Мустафа: ИСПИТУВАЊЕ НА СЕМЕЈНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ, МОТИВАЦИЈА И ПОСТИГНУВАЊЕ МЕЃУ НАДАРЕНИТЕ УЧЕНИЦИ ВО КОСОВО (18.09.2019)


 

Резултати во септемвриска сесија кај предметите кои ги реализира проф. д-р Деан Илиев Испитот по Методологија на образование на втор и трет цкклус ќе се реализира на 30.09.2019 со почеток во 10.00