доцент д-р Зоран Николовски

дата на раѓање: 08.01.1978
zoran.nikolovski@uklo.edu.mk
Кабинет:
43
Локал:
 
Директен телефон:

070-730-877

 
Предмети:
Француски јазик за групите одделенска настава, воспитувачи, англиски јазик и книжевност, македонски јазик и книжевност, германски јазик и книжевност, македонски-англиски и македонски-германски јазик
  Современ француски јазик 1,2,3,4,5,6
  Синтакса на францускиот јазик
Лексикологија на францускиот јазик
Консултации:

вторник: 11.00-14.00 часот

   

Биографија:
Biography: