Редовен професор доктор Викторија Петковска
дата на раѓање: 18.05.1959
vpet40@yahoo.com
Кабинет:
214,Технички факултет-Битола
Локал:
150
Директен телефон:

047 – 207-750

 
Предмети:

Методика на наставата по англиски јазик
Цивилизација
Интегрирана методичка практика

Втор циклус:
Современи стратегии во наставата по англиски јазик
Методичка практика

Трет циклус:
Креативни методи во наставата по англиски јазик
Наставата по англиски јазик и мултикултурализмот

 

 
Консултации:
Вторник: 09.00. - 10:30ч.
Четврток: 09:00ч. - 10:30ч.
   

Биографија:
Biography: