редовен проф. д-р Татјана Атанасоска
дата на раѓање: 12.10.1966
tatjana_atanasoska@yahoo.com
Кабинет:
 
Локал:
363
Директен телефон:

047 - 207 - 363

 
Предмети:
Педагогија
Предучилишна педагогија
Семејна педагогија
Методика на воспитна работа
Теорија и практика на играта
 
Консултации:
Петок: 10:30ч.
   

Биографија:
Biography: