Јануарска испитна сесија

Распоред на испити
- Наставници и воспитувачи
- Јазици и книжевност
- Преведување
- Социјална и рехабилитациска педагогија

Промени во распоредот:

проф. Даниела Андоновска Трајковска
6.02.2019 во 10 ч. ќе се полагаат:
-Литература/ Литература за деца (Наставник за одделенска настава, Воспитувач)
-Методика на наставата по македонски јазик (Македонски јазик и книжевност)
-Методика на наставата по книжевност (Македонски јазик и книжевност)
-Методичко моделирање на креативното пишување/ Креативно пишување
-Методичко моделирање на критичка писменост/ Критичка писменост
-Педагошка практика (Македонски јазик и книжевност)
13.02.2019 во 11 ч.
-Литература за деца и млади (Македонски јазик и книжевност)
-Методика на почетно читање и пишување (Наставник за одделенска настава)
-Методика на наставата по македонски јазик (Наставник за одделенска настава)

проф. д-р Данче Сивакова
- Сите испити кај проф. д-р Данче Сивакова се закажуваат за на 7 февруари во 9 часот

доц. д-р Бисера Костадиновска Стојчевска
- Испитот по Педагошка практика се презакажува од 05.02.2019 на 06.02.2019 во 10 часот

доц. Д-р Елена Китановска-Ристоска
- Американска книжевност - 05.02.2019 во 11:00 часот
- Шекспирологија – 05.02.2019 во 11:00 часот
- Англиска книжевност – 05.02.2019 во 11:00 часот