Јунска испитна сесија

Задолжително е електронско пријавување на испити на iKnow системот.

Распоред на испити
- Наставници и воспитувачи
- Јазици и книжевност
- Преведување
- Социјална и рехабилитациска педагогија

Промени во распоредот:

- Се известуваат студентите од сите насоки дека испитите кај проф. д-р Марија Ристевска се презакажуваат за 13.06.2019 во 9h

- Сите испити кај проф. д-р Силвана Колевска Нешковска се преместуваат од 14.06 на 18.06.2019 година (вторник) во истите часови.

- Испитот по Методологија на втор и трет циклус студии ( за сите насоки и студиски програми) ќе се реализира на 21.06.2019 со почеток во 10.00 часот.

- Испитот по Методологија на втор циклус студии за студиската програма по англиски јазик ќе се реализира на 24.06.2019 со почеток во 10.00 часот.