Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

Screenshot 5

 

Screenshot 6

 
Здружението за дислексија Ајнштајн организира Online курс за дислексија за студентите од Педагошки факултет - Битола
Повеќе информации на следниов линк

Известување за студентите во врска со колоквиуми и испити, како и за издавање на документи, дипломи, додаток на дипломи, а воедно и објаснување на процесот за одбрана на дипломски, магистерски и докторски трудови.

Според моменталната ситуација, како и препораките од надлежните институции, наставата ќе продолжи да се одвива преку интернет. Професорите и студентите на сопствен начин ја организираат наставата и начинот на одвивање на истата. За полесна комуникација во овој период отворено е ново поле "ONLINE ЧАСОВИ" во менито каде професорите ќе ги известуваат своите студенти за текот на наставата.

Факултетот за безбедност покренува иницијатива за волонтерско организирање на студентите од Факултетот за безбедност и на сите други студенти во државата. Хуманоста треба да ни биде приоритет, заедништвото, поддршката и почитта која си ја укажуваме во овие моменти може да биде пресудна во квалитетниот одговор на кризата.

Доколку сте заинтересирани можете да се пријавите на нашата веб страна https://fb.uklo.edu.mk