Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar

Се објавува РЕШЕНИЕ за прием на студенти на педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација) во академската 2020-21 година.

Објавен е распоред на часови за зимски семестар во академската 2020-21 година

.Oбјавен е Оглас за избор на членови на Факултетско студентско собрание и за претседател на Факултетското собрание.

Пријава за претседател Факултетско собрание
Пријава за член Факултетско собрание

Студентите кои се пријавуваат за Факултетското студентско собрание потребно е да пополнат пријава во физичка форма и да стават потпис на неа, а оние кои ги испраќаат пријавите електронски треба да ги скенираат, повторно со свој потпис. Оние студенти кои веќе испратиле пријави електронски без потпис, да го направат тоа повторно, во спротивно нема да бидат архивирани.

Запишувањето на студенти на педагошка доквалификација е продолжено до 9 октомври.

Конкурс за запишување на кандидати за педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација) на Педагошки факултет-Битола во зимски семестар во академската 2020/2021 година