Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Добредојдовте на нашата веб сраница

Информации за Грацовата интернационалната летна школа во Сегау 2018 (Topic: "MEDITATING AND MEDIATING CHANGE: STATE - SOCIETY - RELIGION") при Универзитетот Карл-Франценс во Грац, Република Австрија. 

Објавен е КОНКУРС за запишување на студенти на ТРЕТ циклус на студии.

Објавен е КОНКУРС за запишување на студенти на ВТОР циклус на студии.

Педагошкиот факултет донесе одлука за дополнителна испитна сесија во зимскиот семестар во академската 2017/2018 година  во месец ноември. Пријавувањето на испитите ќе се врши во периодот од 13 до 17 ноември, а испитниот рок ќе се одржи во деновите 20 и 21 ноември 2017 година.