Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

 

research gate

 

javni nabavki

Резултати од испитот по Преглед на светската книжевност одржан на 21.06.2017

Резултати од испитот по предметот Компаративни религиски системи, одржан на 15.06.2017 год.

Резултати од испитот по предметот Социологија на образование, одржан на 15.06.2017 год.

Резултати од испитот по предметот Култура и комуникации, одржан на 15.06.2017 год.

Резултати по предметот Семантика, Германски јазик 1, Германски јазик 2, Германски јазик 3 на насоката англиски јазик и книжевност

Резултати од наставните предмети Психологија и Развојна Психологија од јунска сесија 2017 година.

Се објавува Авторезиме на докторскиот труд на м-р Кристина Петровска

Резултати по предметите ПЕДАГОГИЈА, ТЕОРИЈА НА ВОСПИТАНИЕ, ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА ИГРАТА, ПРЕДУЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА, одржани на 06.06 2017

Резултати од испит по предметите Географија, Регионална географија, Нашата татковина и Методика на ВОР по ЗПО.

RizVN Login