Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

Резултати од јануарска сесија по предметите Социологија на образование, Социологија на религии, компаративни религиски системи, Комуникации и култура. Оцени во индекс ќе се внесат на 13.02.2018 во 09.00 часот.

Резултати од предметот Интеркултурно и мултикултурно образование (доквалификација). Оцени ќе се внесат на 13.02.2018 во 09.00 часот.

Резултати од јануарската испитна сесија по предметите на проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска

Резултати по предметите History of the English Language, English Literature и Introduction to Translation.

Резултати од испитот по предметот Граѓанско и мултикултурно образование со методика, одржан на 23.01.2018 година

Список на положени кандидати од испитите кај доц. д-р Бисера Костадиновска- Стојчевска во февруарска сесија

Резултати од предметите на доц. д-р Силвана Нешковска во јануарска испитна сесија.

Резултати  по предметот Педагогија за Студиската група странски јазици

RizVN Login