Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Потребни документи за студентите

Распоред за педагошка практика

Програма за педагошка практика

Се молат студентите од педагошка доквалификација да ги достават следниве податотци:
- име на училиштето каде реализираат педагошка практика
- име и презиме на наставникот ментор

Податоците да се достават на следнава е- адреса valentina.gulevska@uklo.edu.mk

 

Соопштенија

RizVN Login