Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

 

research gate

 

javni nabavki

Потребни документи за студентите

Распоред за педагошка практика

Програма за педагошка практика

Се молат студентите од педагошка доквалификација да ги достават следниве податотци:
- име на училиштето каде реализираат педагошка практика
- име и презиме на наставникот ментор

Податоците да се достават најдоцна до 24 март 2017 г. на следнава е- адреса valentina.gulevska@uklo.edu.mk

 

Соопштенија

RizVN Login