Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 Picture2

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

Потребни документи за студентите

Распоред за педагошка практика

Програма за педагошка практика

Се молат студентите од педагошка доквалификација да ги достават следниве податотци:
- име на училиштето каде реализираат педагошка практика
- име и презиме на наставникот ментор

Податоците да се достават на следнава е- адреса valentina.gulevska@uklo.edu.mk

 

Соопштенија

RizVN Login