Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

Резултати - Социологија на религии 19 Јануари 2018
Резултати - Социологија на образование 19 Јануари 2018
Резултати - Германски јазик 3 10 Јануари 2018
Резултати - Германски јазик 1 10 Јануари 2018
Резултати - Теорија на социјална инклузија 10 Јануари 2018
Резултати - Педагогија, Предучилишна педагогија и Теорија на воспитание 03 Јануари 2018
Резултати - Француски јазик 1 и 3 03 Јануари 2018
Резултати - Методика на почетно читање и пишување 03 Јануари 2018
Резултати - Литература/ Литература за деца 29 Декември 2017
Резултати - Нашата татковина и демогеографија 26 Декември 2017
Резултати - Географија 26 Декември 2017
Резултати - Нашата татковина 26 Декември 2017
Резултати - Општа психологија 26 Декември 2017
Резултати - ГРАЃАНСКО И МУЛТИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА, поправен прв колоквиум 23 Декември 2017
Резултати - ГРАЃАНСКО И МУЛТИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА, втор колоквиум 20 Декември 2017
Резултати - Литература за деца, поправен колоквиум 11 Декември 2017
Резултати - Методика на наставата по почетно читање и пишување 10 Декември 2017
Резултати - Германски јазик 3, прв колоквиум 27 Ноември 2017
Резултати - Германски јазик 1, прв колоквиум 27 Ноември 2017
Резултати - Француски јазик 3, колоквиум 1 26 Ноември 2017
RizVN Login