Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

Резултати- Географија 01 Април 2018
Резултати - Основи на природните науки, воспитувачи 30 Март 2018
Резултати - Нашата татковина, одделенски наставник и АЈК 30 Март 2018
Резултати - Регионална географија 30 Март 2018
Резултати - Нашата татковина, воспитувачи, прв колоквиум 27 Март 2018
Резултати - Латински јазик 19 Февруари 2018
Резултати - Старословенски јазик 19 Февруари 2018
Резултати - Филозофија 19 Февруари 2018
Резултати - Социологија на образование, Социологија на религии, компаративни религиски системи, Комуникации и култура 11 Февруари 2018
Резултати - предмети на проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска 07 Февруари 2018
Резултати - History of the English Language, English Literature, Introduction to Translation 07 Февруари 2018
Резултати - Граѓанско и мултикултурно образование со методика 05 Февруари 2018
Резултати - Предмети на доц. Д-р Бисера Костадиновска- Стојчевска 04 Февруари 2018
Резултати од предмети на доц. д-р Силвана Нешковска 04 Февруари 2018
Резултати - Педагогија, јазици 02 Февруари 2018
Резултати - Француски јазик 1 02 Февруари 2018
Резултати - Педагогија, Предучилишна педагогија, Теорија на социјална инклузија и Теорија на воспитание 01 Февруари 2018
Резултати - Географија и Демогеографија 22 Јануари 2018
Резултати - Нашата татковина 22 Јануари 2018
Резултати - Компаративни религиски системи 19 Јануари 2018
RizVN Login