Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

Резултати - Психологија и Развојна Психологија 13 Јуни 2017
Резултати - ПЕДАГОГИЈА, ТЕОРИЈА НА ВОСПИТАНИЕ, ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА ИГРАТА, ПРЕДУЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА 12 Јуни 2017
Резултати - Француски јазик 1 09 Јуни 2017
Резултати - Географија, Регионална географија, Нашата татковина и Методика на ВОР по ЗПО 06 Јуни 2017
Резултати - Методика на наставата по англиска книжевност, Вовед во англиска култура и Применета лингвистика 2 05 Јуни 2017
Резултати - Педагогија 05 Јуни 2017
Постигнувања на студентите по предметот Литература 05 Јуни 2017
Резултати - Литература и Методика на почетно читање и пишување 05 Јуни 2017
Резултати - СОЦИЈАЛНА и РАЗВОЈНА Психологија 05 Јуни 2017
Резултати - Географија 31 Мај 2017
Резултати - Социологија на образование 31 Мај 2017
Резултати - Комуникации и култура 31 Мај 2017
Резултати - Регионална географија 29 Мај 2017
Резултати - Географија 27 Мај 2017
Резултати - Развојна психологија 27 Мај 2017
Резултати - Германски јазик 2, колоквиум 2 27 Мај 2017
Резултати - Компаративни религиски системи, втор колоквиум 27 Мај 2017
Резултати - Социологија, втор колоквиум 27 Мај 2017
Резултати - Етика 27 Мај 2017
Резултати - Филозофија 27 Мај 2017
RizVN Login