Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

Резултати - Германски јазик 3, прв колоквиум 27 Ноември 2017
Резултати - Германски јазик 1, прв колоквиум 27 Ноември 2017
Резултати - Француски јазик 3, колоквиум 1 26 Ноември 2017
Резултати - Литература/ Литература за деца, колоквиум 1 23 Ноември 2017
Резултати - Старословенски јазик 21 Ноември 2017
Резултати - Филозофија 21 Ноември 2017
Резултати - Нашата татковина, прв колоквиум 20 Ноември 2017
Резултати - Географија 15 Ноември 2017
Резултати - Нашата татковина и Демогеографија, прв колоквиум 15 Ноември 2017
Резултати - Нашата татковина и Демогеографија, прв колоквиум 15 Ноември 2017
Резултати - Компаративни религиски системи 15 Ноември 2017
Резултати - Социологија на образование, прв колоквиум 15 Ноември 2017
Резултати - Социологија на религии, прв колоквиум 15 Ноември 2017
Резултати - Француски јазик, колоквиум 1 13 Ноември 2017
Резултати - ГРАЃАНСКО И МУЛТИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА, прв колоквиум 05 Ноември 2017
Резултати - Педагогија и Теорија и практика на играта 18 Септември 2017
Резултати - Интеркултурно и мултикултурно образование. 18 Септември 2017
Резултати - Комуникации и култура 18 Септември 2017
Резултати - Компаративни религиски системи 18 Септември 2017
Резултати - Социологија на образование 18 Септември 2017
RizVN Login