Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 Picture2

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

Резултати - Испити кај проф. д-р Деан Илиев 25 Септември 2018
Резултати - Општа, Развојна и Педагошка психологија 22 Септември 2018
Резултати - Педагогија 20 Септември 2018
Резултати - Социологија на образование 20 Септември 2018
Резултати - комуникации и култура 20 Септември 2018
Резултати - Компаративни религиски системи 20 Септември 2018
Резултати - географија, регионална географија, основи на природните науки и нашата татковина, 19 Септември 2018
Усниот дел од испитот по Синтакса кај доцент д-р Силвана Нешковска ќе се одржи утре - 19.09.2018 во 9.00 часот. 19 Септември 2018
Резултати - Литература за деца 16 Септември 2018
Резултати - Испити кај доцент д-р Силвана Нешковска 11 Септември 2018
Резултати - Литература, Литература за деца, Методика на наставата по македонски јазик 18 Јуни 2018
Резултати - предмети кај доц. д-р Силвана Нешковска 18 Јуни 2018
Резултати - проф. д-р Татјана Атанасоска 11 Јуни 2018
Резултати - Литература за деца 05 Јуни 2018
Постигнувања на студентите по Литература за деца 05 Јуни 2018
Постигнувања на студентите по Методика на наставата по македонски јазик 05 Јуни 2018
Резултати - Географија 05 Јуни 2018
Резултати - Oснови на природните науки и Hашата татковина 05 Јуни 2018
Резултати - Основи на демократијата со методика 04 Јуни 2018
Резултати - Педагогија, одделенски наставник 03 Јуни 2018
RizVN Login