Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

Резултати - Географија 15 Ноември 2017
Резултати - Нашата татковина и Демогеографија, прв колоквиум 15 Ноември 2017
Резултати - Нашата татковина и Демогеографија, прв колоквиум 15 Ноември 2017
Резултати - Компаративни религиски системи 15 Ноември 2017
Резултати - Социологија на образование, прв колоквиум 15 Ноември 2017
Резултати - Социологија на религии, прв колоквиум 15 Ноември 2017
Резултати - Француски јазик, колоквиум 1 13 Ноември 2017
Резултати - ГРАЃАНСКО И МУЛТИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА, прв колоквиум 05 Ноември 2017
Резултати - Педагогија и Теорија и практика на играта 18 Септември 2017
Резултати - Интеркултурно и мултикултурно образование. 18 Септември 2017
Резултати - Комуникации и култура 18 Септември 2017
Резултати - Компаративни религиски системи 18 Септември 2017
Резултати - Социологија на образование 18 Септември 2017
Резултати од испитите во септемвриска испитна сесија кај доц. д-р Силвана Нешковска 10 Септември 2017
Резултати - Преглед на светската книжевност 29 Јуни 2017
Резултати - Педагогија 20 Јуни 2017
Резултати - Компаративни религиски системи 20 Јуни 2017
Резултати - Социологија на образование 20 Јуни 2017
Резултати - Култура и комуникации 20 Јуни 2017
Резултати - Семантика, Германски јазик 1, 2, 3 13 Јуни 2017
RizVN Login