Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

МАКЕДОНСКИ mk zname1

bg g

Доцент д-р Билјана Граматковски


biljana_nov@yahoo.com

 biljana.gramatkovski@uklo.edu.mk

 

 

 

 

 

Предмети

  Методика на ВОР по култура на говор

  Култура на изразување

Консултации

Секој работен ден

Tрудови

Биографија

 eng zname ok

Контакт

biljana.gramatkovski@uklo.edu.mk

ENGLISH en zname

bg g

 

assistant Prof. Biljana Gramatkovski, PhD

biljana_nov@yahoo.com

biljana.gramatkovski@uklo.edu.mk

 

 

 

 

 

 

Subjects

Consultations

Articles

Biography

 eng zname ok

Contact

biljana.gramatkovski@uklo.edu.mk