Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

МАКЕДОНСКИ mk zname1

jk g

 Доцент д-р Јасминка Кочоска

 gemelli4@yahoo.com

     

 

 

 

Предмети

Прв циклус на студии

    - Основи на демократијата со методика

Педагошка доквалификација

     - Методика

Консултации

Секој работен ден

Tрудови

Биографија

   eng zname ok

Контакт

gemelli4@yahoo.com

ENGLISH en zname

assistant Prof. Jasminka Kochoska, PhD

Subjects

Consultations

Articles

Biography

   eng zname ok