Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Резултати по предметот Семантика, Германски јазик 1, Германски јазик 2, Германски јазик 3 на насоката англиски јазик и книжевност