Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Резултати од испит по предметите Географија, Регионална географија, Нашата татковина и Методика на ВОР по ЗПО.