Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Резултати по предметите Социјална психологија и Развојна психологија.