Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Ве известуваме дека Министерството за образование и наука на РМ отвори повик за избор на тутори за учениците од основното и средното образование. Право да бидат тутори имаат сите редовни студенти кои имаат најмалку оцена 8 за предметите по кои нудат туторство, заедно со препорака од предметните професори.

Повеќе информации може да се добијат на tutori.mon.gov.mk