Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

МАКЕДОНСКИ mk zname1

gs mдоцент д-р Гордана Стојаноска

gorde969@hotmail.com
gordana.stojanoska@uklo.edu.mk

Предмети

Социологија

Консултации

Tрудови

Биографија

mak zname okeng zname ok

Контакт

ENGLISH en zname

gs m

 assistant Prof. Gordana Stojanoska, PhD

gorde969@hotmail.com
gordana.stojanoska@uklo.edu.mk

Subjects

Consultations

Articles

Biography

mak zname okeng zname ok

Contact