Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Распоред на испити од педагошка доквалификација за испитната сесија во Мај - Јуни 2017 година.

Психологија
Педагогија
Методика
08.05.2017 во 12.00 часот
22.05.2017 во 10.00 часот
01.06.2017 во 10.00 часот