Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Се известуваат студентите од ВТОР циклус на студии дека испитот по предметот Методологија на научно-истражувачката работа ќе се реализира на 20.03.2017 година во 10.00 часот.