Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 Picture2

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

Објавен е распоред на испити за ЈУНСКА испитна сесија 2018. 

- Наставници и Воспитувачи

- Јазик и книжевност

- Преведување

- Социјална и рехабилитациска педагогија

Последни промени 28.05.2018 година. 

ИЗМЕНИ ВО РАСПОРЕДОТ:

- Географија - одделенски наставник на 1.6.2018 во 11 ч
- Основи на природните науки - воспитувачи на 1.6.2018 во 10 ч.
- Американска книжевност - 11.06.2018 во 10:00 часот
- Методика на наставата по ЗПО и ПО на 14.06 .2018 во 9 ч.
- Методика на ВОР по природа и општество на 14.06 .2018 во 9 ч.
- Екологија на 14.06 .2018 во 9 ч.
- Шекспирологија – 11.06.2018 во 10:00 часот
- Англиска книжевност – 11.06.2018 во 12:00 часот
- Вовед во англиска култура (Цивилизација) на 07.06.2018 во 09:00 часот
- Методика на наставата по англиски јазик 07.06.2018 во 11:00 часот
- Методика на наставата по англиска книжевност 07.06.2018 во 11:00 часот
- Интегративна практика 07.06.2018 во 12:00 часот
- Испитите кај проф. Силвана Нешковска закажани за на 15 јуни се презакажуваат за на 11 јуни во истите термини.
Народна книжевност кај проф. д-р Ранко Малденоски ќе се одржи на 7 јуни (четврток) 2018 г.  во 11 часот.

 

 

RizVN Login