Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

МАКЕДОНСКИ mk zname1

di g

Редовен проф. д-р Деан Илиев

deaniliev@yahoo.com
dean.iliev@uklo.edu.mk

Предмети

Методологија на истражување
Образовна технологија
Дидактика
Социјална педагогија
Перманентно образование

Консултации

Во секое време

Tрудови

Биографија

eng zname ok

Контакт

ENGLISH en zname

di g

prof. Dean Iliev, PhD

deaniliev@yahoo.com
dean.iliev@uklo.edu.mk

Subjects

Consultations

Articles

Biography

eng zname ok

Contact