Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 Picture2

EAB

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 1
ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ - 2

 

 

research gate

 

akademski calendar

Објавен е КОНКУРС за запишување студенти во прва година на прв циклус (додипломски) студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во академската 2018/2019 година

rab3

На 02.06.2018 на Педагошкиот Факултет во Битола се одржа втората работилница од серија од 4 работилници кои се одржуваат низ цела држава, на тема Креативни наставници-Креативни уценици,организирана од ЕЛТАМ- Асоцијација на наставници по англиски јазик во Р. Македонја а во соработка со Педагошкиот Факултет од Битола. На оваа работилница, на која предавачи беа м-р Киро Јорданов од Штип и м-р Александра Поповски, претседател на здружението ЕЛТАМ, наставниците и студентите се запознаа со креативните начини на работа во наставата по англиски јазик како и со нови методи и техники за работа. Со оваа работилница се означи почеток на долга и плодна соработка на оваа асоцијација и Педагошкиот Факултет во Битола.

rab6rab4

34411905 10213816769606724 2687968341187887104 nпроф. д-р Љупчо Кеверески гостуваше со презентација на меѓународната конференција која се одржа во на Учителскиот факултет- Белград, Р. Србија на ден 25. 05. 2018 година на тема Современи пристапи во професионалниот развој и работата на воспитувачите и наставниците.

Конференцијата беше во организација на Учителскиот факултет- Белград, во Универзитет Белград, Р Србија и коорганизација на Педагошки факултет- Битола, Педагошки факултет- Марибир и Педагошки факултет.

Насловот на  презентацијата беше Улогата на воспитувачите во процесот на рана идентификација на надарените и талентираните.

34419156 10213816651403769 4050926051650437120 nпроф. д-р Љупчо Кеверески зеде учество на меѓународната конференција која се одржа во Ново Место, Р. Словенија на 17. 05. 2018 година на тема Глобализацијата и предизвиците во Европска унија. Конференцијата беше во организација на Универзитетот во Ново Место. Р. Словенија.

Проф. Кеверески учествуваше со две презентации
(1) : Психолошка артикулација на личноста во времето на глобализација.
Насловот на мојата презентација
(2) : Мотивацијата во студенската популација како предиктор за успешност.

Објавен е Распоред за испити за ВТОР циклус на студии

33384192 10213748329175756 7289122721848360960 nНа 22 мај на Педагошкиот факултет Анита Вуцо, д-р на науки во областа на компаративна филологија на Централно источните европски земји и реномиран и потврден преведувач, одржа предавања на тема: 
- Одредени со јазикот
- Преведувачи од „малите“ јазици и на книжевноста на „малите“ јазици, да се обединиме!

33362077 10213748331535815 2535241687848976384 n

Се информираат студентите дека заверувањето на семестар и пријавувањето на испити за јунска испитна сесија ќе се одвива на 21, 22 и 23 мај.

Распоред на испити за ЈУНСКА испитна сесија 2018 за студентите од ПРВ циклус на студии.

Се известуваат студентите од педагошка доквалификација дека од 2ри до 7ми мај ќе може да поднесуваат пријави за полагање на испитите.

RizVN Login