Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

ОГЛАСНА ТАБЛА

 

eticki kodeks

 

 

research gate

 

javni nabavki

Објавен е КОНКУРС за прв уписен рок за запишување на студенти во прва година во академската 2017/18 година.

Секој заинтересиран кандидат треба да се најави на www.upisi.uklo.edu.mk и да ја пополни комплетната пријава. Потоа на денот на уписите се доставуваат документите заедно со бројот од електронската апликација.

Електронско пријавување се врши и во просториите на Педагошки факултет на 15, 16 и 17 август со помош на стручни лица.

Целиот КОНКУРС може да го прегледате тука.

Почитувани студенти,
Европската мрежа за сеќавање и солидарност објавува повик за учество во образовниот проект In Between. Повикот е отворен до 17 јули 2017. Повеќе информации за проектот можете да најдете на следниов линк www.enrs.eu/inbetween

Објавен е распоред за испитите во ЈУНСКА испитна сесија 2017. 
Последни промени на 12.06.2017 година.

Се известуваат студентите од насоката Англиски јазик и книжевност дека испитот по предметот Американска книжевност ќе се одржи на 27.06.2017 г. со почеток во 13:00 ч.

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола објавува ПОВИК за мобилност
во рамките на Е+ Програмата.
KA 1: индивидуална мобилност за учење, Сектор: високо образование:

- мобилност на студенти за студирање (SMS)
- мобилност на студенти за стажирање (SMP)
- мобилност на академски кадар за настава (ЅТА)

Ве известуваме дека Министерството за образование и наука на РМ отвори повик за избор на тутори за учениците од основното и средното образование. Право да бидат тутори имаат сите редовни студенти кои имаат најмалку оцена 8 за предметите по кои нудат туторство, заедно со препорака од предметните професори.

Повеќе информации може да се добијат на tutori.mon.gov.mk

На 10 и 11 мај 2017 година на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола ќе престојува експертски тим од Институционалната евалуациона програма при Европската асоцијација на универзитети со цел спроведување надворешна евалуација на Универзитетот.

Посетата на експертскиот тим е единствена можност за добивање надворешна, објективна оценка за работењето на Универзитетот од една престижна, независна Европска организација. Истовремено, надворешната евалуација е во функција на континуираниот развој на УКЛО, а пред се, на системот за обезбедување и унапредување на квалитетот.

Агендата на експертскиот тим предвидува средби со раководството на УКЛО, Комисијата за самоевалуација на Универзитетот, студенти, надворешни чинители, како и одвоени посети на неколку единици на Универзитетот.

Втората посета на тимот е закажана во периодот од 16 до 19 октомври, 2017 година.

Извештај за самоевалуацијата на Педагошки факултет - Битола за периодот од 2012/13 - 2016/17 година.

Извештај за самоевалуацијата на универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола за периодот од 15.09.2012 – 31.12.2016

RizVN Login