Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Објавен е КОНКУРС за запишување студенти во прва година на прв циклус (додипломски) студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во академската 2018/2019 година

На 29 јуни се одржа традиционалната средба со менторите за педагошка практика на студентите. На наставниците од градинките и основните и средните училишта им беа доделени сертификати за менторство.

dodeluvanjesertifikati

Објавен е КОНКУРС за запишување студенти на ВТОР циклус на студии.

Одлука за соодветни и сродни студиски програми од прв циклус студии за запишување на втор циклус студии на Педагошкиот факултет-Битола.

rab3

На 02.06.2018 на Педагошкиот Факултет во Битола се одржа втората работилница од серија од 4 работилници кои се одржуваат низ цела држава, на тема Креативни наставници-Креативни уценици,организирана од ЕЛТАМ- Асоцијација на наставници по англиски јазик во Р. Македонја а во соработка со Педагошкиот Факултет од Битола. На оваа работилница, на која предавачи беа м-р Киро Јорданов од Штип и м-р Александра Поповски, претседател на здружението ЕЛТАМ, наставниците и студентите се запознаа со креативните начини на работа во наставата по англиски јазик како и со нови методи и техники за работа. Со оваа работилница се означи почеток на долга и плодна соработка на оваа асоцијација и Педагошкиот Факултет во Битола.

rab6rab4

34411905 10213816769606724 2687968341187887104 nпроф. д-р Љупчо Кеверески гостуваше со презентација на меѓународната конференција која се одржа во на Учителскиот факултет- Белград, Р. Србија на ден 25. 05. 2018 година на тема Современи пристапи во професионалниот развој и работата на воспитувачите и наставниците.

Конференцијата беше во организација на Учителскиот факултет- Белград, во Универзитет Белград, Р Србија и коорганизација на Педагошки факултет- Битола, Педагошки факултет- Марибир и Педагошки факултет.

Насловот на  презентацијата беше Улогата на воспитувачите во процесот на рана идентификација на надарените и талентираните.

34419156 10213816651403769 4050926051650437120 nпроф. д-р Љупчо Кеверески зеде учество на меѓународната конференција која се одржа во Ново Место, Р. Словенија на 17. 05. 2018 година на тема Глобализацијата и предизвиците во Европска унија. Конференцијата беше во организација на Универзитетот во Ново Место. Р. Словенија.

Проф. Кеверески учествуваше со две презентации
(1) : Психолошка артикулација на личноста во времето на глобализација.
Насловот на мојата презентација
(2) : Мотивацијата во студенската популација како предиктор за успешност.

Објавен е Распоред за испити за ВТОР циклус на студии

33384192 10213748329175756 7289122721848360960 nНа 22 мај на Педагошкиот факултет Анита Вуцо, д-р на науки во областа на компаративна филологија на Централно источните европски земји и реномиран и потврден преведувач, одржа предавања на тема: 
- Одредени со јазикот
- Преведувачи од „малите“ јазици и на книжевноста на „малите“ јазици, да се обединиме!

33362077 10213748331535815 2535241687848976384 n

Се информираат студентите дека заверувањето на семестар и пријавувањето на испити за јунска испитна сесија ќе се одвива на 21, 22 и 23 мај.

Распоред на испити за ЈУНСКА испитна сесија 2018 за студентите од ПРВ циклус на студии.

Се известуваат студентите од педагошка доквалификација дека од 2ри до 7ми мај ќе може да поднесуваат пријави за полагање на испитите.

На 3 мај 2018 година во 12:00 часот на Педагошкиот факултет во Битола ќе се одржи интерактивна работилница „Ние сме визуелни!“ од страна на Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола.
Едукаторите на ФОРУМ 16 се обучени од страна на Здружението за промоција на документаристика „МакеДокс“ да го користат аудио-визуелниот медиум (краткиот документарен филм) како помошно образовно средство во стекнувањето, канализирањето и пренесувањето на релевантни информации, знаења, ставови и вредности кои ќе водат кон искуствено осознавање на комплексниот систем на човековите права.
За време на работилницата ќе се погледе филм кој ќе ги адресира темите: детски права, право на образование, социјализација, етичко однесување и друго. За избраниот филм се предвидуваат интерактивни активности кои ќе го катализираат овој процес на искуствено доживување и спознавање. Гледањето на креативниот документаррн филм создава емотивно-спознајна врска со прикажаната реалност, поттикнува на промислување и дискусија, на коментар и спротивставување на мислења.
Исто така, за време на работилницата ФОРУМ 16 ќе сподели информации за формирањето на првата кино келија во Македонија, наречена КиноБит, како дел од светското Кино движење кое значи продукција на кратки филмови во кратко време (24 до 72 часа).

ijeTEACHER

subscribe to our youtube channel 2

 

 research gate