Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Педагошкиот факултет – Битола организира свечена академија по повод приемот на новите студенти, запишани во академската 2018/2019 година. Настанот ќе се одржи на 1 октомври со почеток во 10 часот, во амфитеатарот на Факултетот.

Се известуваат студентите на Педагошки факултет дека упис на година ќе се извршува од 24 до 28 септември.

Педагошкиот факултет организира тркалезна маса со наслов „Образование, уметност, култура“ која ќе се одржи на 5 октомври 2018 година, по повод светскиот ден на учителот.

Дискусиите на тркалезната маса ќе имаат за цел да го поддржат интердисциплинарниот дискурс во областа на образовните науки. Тркалезната маса ќе се одржи во просториите на Педагошки факултет - Битола. Пријавите за учество треба да се достават најдоцна до 1 октомври 2018 година на следнава адреса: pedagoskifakultet@pfbt.uklo.edu.mk

Комплетните трудови за прифатените апстракти треба да се достават најдоцна до 1 февруари 2019 година. Трудовите презентирани на тркалезната маса ќе бидат објавени во посебна електронска публикација.

Во очекување на Вашиот значаен придонес за одржувањето на настанот, срдечно Ве поздравуваме.

Објавен е КОНКУРС за запишување на студенти на ПЕДАГОШКА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

Објавен е КОНКУРС за запишување студенти на ВТОР циклус на студии.

Одлука за соодветни и сродни студиски програми од прв циклус студии за запишување на втор циклус студии на Педагошкиот факултет-Битола.
Критериуми за запишување на студенти на трет циклус.

КОНКУРС за запишување студенти на Трет циклус – докторски студии на студиските програми на Педагошки факултет - Битола во академската 2018/2019 година.
Одлука за соодветни и сродни студиски програми од прв циклус студии за запишување на втор циклус студии на Педагошкиот факултет-Битола.
- Критериуми за запишување на студенти на трет циклус.

ijeTEACHER

subscribe to our youtube channel 2

 

 research gate