Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Објавен е КОНКУРС за прв уписен рок за запишување на студенти во прва година во академската 2017/18 година.

Секој заинтересиран кандидат треба да се најави на www.upisi.uklo.edu.mk и да ја пополни комплетната пријава. Потоа на денот на уписите се доставуваат документите заедно со бројот од електронската апликација.

Електронско пријавување се врши и во просториите на Педагошки факултет на 15, 16 и 17 август со помош на стручни лица.

Целиот КОНКУРС може да го прегледате тука.

Почитувани студенти,
Европската мрежа за сеќавање и солидарност објавува повик за учество во образовниот проект In Between. Повикот е отворен до 17 јули 2017. Повеќе информации за проектот можете да најдете на следниов линк www.enrs.eu/inbetween

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола објавува ПОВИК за мобилност
во рамките на Е+ Програмата.
KA 1: индивидуална мобилност за учење, Сектор: високо образование:

- мобилност на студенти за студирање (SMS)
- мобилност на студенти за стажирање (SMP)
- мобилност на академски кадар за настава (ЅТА)

Ве известуваме дека Министерството за образование и наука на РМ отвори повик за избор на тутори за учениците од основното и средното образование. Право да бидат тутори имаат сите редовни студенти кои имаат најмалку оцена 8 за предметите по кои нудат туторство, заедно со препорака од предметните професори.

Повеќе информации може да се добијат на tutori.mon.gov.mk

Report for the Self-Evaluation of the Faculty of Education - Bitola for the period 2012/13 - 2016/17.

Report for Self-Evaluation of the University "St. Kliment Ohridski "- Bitola for the period 15.09.2012 - 12.31.2016

Schedule of classes for the summer semester of the academic year 2016-2017.

ijeTEACHER

subscribe to our youtube channel 2

 

 research gate