Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

Screenshot 5

 

Screenshot 6

Почитувани студенти,
Формирани се групи на  Facebook : Методика на ликовно образование (Metodika na likovno obrazovanie) и Креативно ликовно изразување и Основи на ликовно образование (Kreativno likovno izrazuvanje i Osnovi na likovno obrazovanie).
Се известуваат оние студенти кои не се приклучени во групите да се приклучат до крајот на оваа недела за да можат да ги следат предавањата и вежбите.
Поздрав
проф. д-р Биљана Цветкова Димов
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Упатства за пристап на студентите кои слушаат Лексикологија и САЈ 8 кон материјалите и вежбите поставени во Google classroom.
Наставата ќе продолжи со онлајн предавања преку Google Meet. Термините се исти како регуларните:
Лексикологија: вторник од 9 часот.
САЈ 8: среда од 9 часот. 
 
 
Реализација на настава и наставни активности за предметите на проф. д-р Љупчо Кеверески
Наставен предмет: Педагошка психологија - Студенти за контакт: Зорица Христовска (насока Англиски јазик и книжевност) 
Наставни предмети: Социјална психологија и развојна психологија - Студенти за контакт: Стефанија Петреска (насоките: социјална и рехабилитациска и воспитувачи) 
Наставен предмет: Психологија за Педагошка доквалификација - Студенти за контакт: Нико Нака