Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

Screenshot 5

 

Screenshot 6

Се известуваат студентите кои треба да следат предавања по Социологија на образование  кај проф.д-р Златко Жоглев, дека:

  1. Сите материјали за предметот им се поставени на платформата Google Classroom на која се засега пријавени 22 студенти. Во материјалите има и Прашања за проверка на знаењето и резимеа, после секоја лекција.
  2. Сите студенти кои сакаат да изразботат семинарска работа, есеј или некој проект, можат да контактираат со професорот на истата платформа, преку групата формирана на Messenger, преку е-маил, или директно преку мобилен телефон.
  3. Со оглед на тоа што на платформата Zoom има се повеќе ограничувања (на пример со најновото ограничувањето на времетраењето на видео врската е само 30 минути, а исто така се ограничува и бројот на учесници, во иднина предавањата и консултациите online се планира да бидат одржувани преку Google Meet. За термините за предавања и консултации ќе бидете информирани, преку Googl Classroom и/или преку групата Sociologija na obrazovanie на
  4. За сите потребни и планирани активности, студентите ќе бидат известени правовремено.

Со почит,

Проф.д-р Златко Жоглев

Педагошка психологија со групата англиски јазик и книжевност во  среда во 9.30

Социјална психологија во понеделник во 10.30 часот

Развојна психологија вторник 10.30