Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

Screenshot 5

 

Screenshot 6

Студентите од насоката „Наставник за одд. настава“ кои го слушаат предметот „Социологија на образование“ кај проф. д-р Златко Жоглев да формираат група на Facebook.com, а потоа да го побараат професорот на неговиот facebook профил Златко Олгин. Потоа заедно ќе се договорите за организирање на наставата.