Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

Screenshot 5

 

Screenshot 6

Се известуваат студентите што слушаат предмет кај проф. д-р Виолета Јанушева и демонстраторките Марија Стојаноска и Христина Видевска, да го отворат документот Онлајн-настава известување и да постапат според упатствата во него. Исто така, се замолуваат студентите од сите групи редовно да ја отвораат страницата на Факултет зашто се превидени и други активности.

- Известување за Онлајн-настава

СГ, СРП, Оценување
- СГ, СРП, Македонски јазик
- СГ, МЈК, Морфологија
- СГ, МЈК, Зборообразување
- СГ, АЈК и Превод, СМЈ2