Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

Screenshot 5

 

Screenshot 6

НАРЕДНА СРЕДБА - 23 април во 18.00 часот

ЛИНК: https://meet.google.com/zvr-qxzq-ird

Задачи до наредна средба
- Инсталација на Scratch (https://scratch.mit.edu/download)
Програмирање во scratch (преглед на видеото)

- Да се направи едноставна програма каде мачката брка глушец низ екранот. Објектите сами да се движат во просторот.